PRIVACYVERKLARING KRAAMVERZORGING.NET

Inleiding

1.1 Deze verklaring beschrijft het beleid van Kraamverzorging.net (KvK 55597068) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
1.2 Bij Kraamverzorging.net schrijft u zich (o.a.) in via de website, daarbij worden verschillende privacygevoelige gegevens verwerkt die in sommige gevallen met andere bedrijven worden gedeeld (eerstelijns verloskundigen, jeugdgezondheidszorg (JGZ) en zorgverzekeraars).
1.3 Kraamverzorging.net gaat zorgvuldig om met deze gegevens en houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de AVG.

Persoonsgegevens

Kraamverzorging.net gebruikt de volgende persoonsgegevens bij een aanmelding:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • BSN nummer
  • Verzekeringsgegevens

Deze gegevens zijn nodig voor het correct kunnen verwerken van een aanmelding voor Kraamzorg.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Kraamverzorging.net heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.
Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Kraamverzorging.net haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Kraamverzorging.net.
Daarnaast gebruikt Kraamverzorging.net uw gegevens om contact op te nemen om uw website te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

3.1 Kraamverzorging.net stuurt de verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting of naleving van Meldcode Kindermishandeling. Onder derden worden niet verstaan de verloskundigen of degene die in opdracht van Kraamverzorging.net een dienst levert.
3.2 Indien Kraamverzorging.net gegevens aan derden verstrekt zorgt Kraamverzorging.net er voor dat de gegevens niet voor andere doeleinden dan behorende bij verlening kraamzorg worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere staat dat de gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, met uitzondering van overeengekomen aard en omvang wettelijke bewaartermijn.
3.3 Kraamverzorging.net zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

Beveiliging en bewaring

4.1 Kraamverzorging.net neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Kraamverzorging.net zorgt er voor dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls.
4.2 Kraamverzorging.net bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is, behalve op grond van wettelijke verplichting.
4.3 Kraamverzorging.net maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Kraamverzorging.net maakt dan ook gebruik een SSL-beveiligingscertificaat.

Cookies

Kraamverzorging.net maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies: – Functionele cookies : Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. – Analytics cookies : Kraamverzorging.net maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt Kraamverzorging.net inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, die haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes. Bij Kraamverzorging.net worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Websites en derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Kraamverzorging.net is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Kraamverzorging.net vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen

Kraamverzorging.net behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten. De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van onze website: www.kraamverzorging.net.

Rechten

Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens kan, door een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.

Contact met Kraamverzorging.net

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Kraamverzorging.net wilt opnemen kan dat via:

Telefonisch : +31 622480316
of
per mail : info@kraamverzorging.net